Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin, 15 hp 3-22 ORU-V7644

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete
med inriktning mot företagssjuksköterska, 15 hp
3-22 ORU-V7671

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address