Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Kriminologi, Från brott till påföljd: Om det svenska rättssystemet, 7,5 hp 3-7 ORU-V3679
Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp 8-12 ORU-V5710
Prokaryot cellbiologi, 7,5 hp 13-17 ORU-V5711
Allmän kemi II, 7,5 hp 18-22 ORU-V5622

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik och statistik för naturvetare, 7,5 hp 3-12 ORU-V5633
Analytisk kemi, 7,5 hp 3-12 ORU-V5625
Analysvetenskap och forensik, 15 hp 13-22 ORU-V5626

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Analytisk biokemi, 15 hp 3-12 ORU-V5627
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 hp 13-22 ORU-V5629

Alternativ studiegång termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 30 hp 3-22 ORU-V5631

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address