Arbetsterapeutprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp 3-7 ORU-V7714
Arbetsterapi, Professionellt bemötande, 7,5 hp 8-12 ORU-V7715
Arbetsterapi, Beteende- och
samhällsvetenskapliga perspektiv, 15 hp
13-22 ORU-V7716

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I,
7,5 hp
3-7 ORU-V7717
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I,
22,5 hp
8-22 ORU-V7718

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II,
7,5 hp
3-7 ORU-V7719
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II,
22,5 hp
8-22 ORU-V7720

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete,
22,5 hp
3-17 ORU-V7721
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete,
7,5 hp
18-22 ORU-V7722

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering, 6 hp 3-6 ORU-V7723
Arbetsterapi, Profession, verksamhet och forskning,
24 hp
7-22 ORU-V7724

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address