Audionomprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Hörselvetenskap, Vetenskaplig grundkurs, 8 hp 3-8 ORU-V7682
Hörselvetenskap, Hörsel- och balanssystemens anatomi
och fysiologi, 8 hp
9-13 ORU-V7683
Hörselvetenskap, Psykoakustik, akustisk fonetik och
talperception, 14 hp
14-22 ORU-V7684

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap II, 30 hp 3-22 ORU-V7685

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Hörselvetenskap, Examensarbete, 15 hp 3-14 ORU-V7686
Hörselvetenskap, Barnaudiologi, 6 hp 15-18 ORU-V7687
Hörselvetenskap, Profession och verksamhet, 6 hp 19-22 ORU-V7688
Hörselvetenskap, Tillämpad hörselvetenskap IV, 3 hp 3-22 ORU-V7689

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address