Civilekonomprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp under hösten.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2634

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2604
eller    
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2645
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 13-22 ORU-V3663

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2645
Data Mining and Business Analytics, 15 hp 13-22 ORU-V2646
eller    
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp
Förkunskapskrav: 18,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.
3-22 ORU-V2636

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om 30 hp    
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2661
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2662
eller    
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-V2607
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2608
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 3-7 ORU-V2609
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 8-12 ORU-V2610
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2612
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-V2611

Rekommenderat är att man väljer uppsats 15 hp + 15 hp teorikurser.

Du som läser mot revisor kan välja nedanstående kurser

Observera att de endast ges på vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Handelsrätt, 15 hp 3-12 ORU-V3664
Beskattningsrätt, 15 hp 13-22 ORU-V3665

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om 30 hp    
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2663
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2664
eller    
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2637

Under vårterminen 2022 går kursen på engelska.

Inför termin 7 eller 8

Rekommenderad studiegång.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2614
eller    
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2638
eller    
Valfria kurser på avancerad nivå inom företagsekonomi/nationalekonomi om totalt 30 hp    

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address