Civilingenjör, Industriell ekonomi

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Integraler och differentialekvationer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5668
Mekanik för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5669
Flervariabelanalys för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5670
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering, 7,5 hp 13-22 ORU-V2667

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Materiallära för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5671
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering, 7,5 hp 3-12 ORU-V2668
Konstruktionselement för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5672
Matematisk statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp 13-22 ORU-V5673

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Elteknik för civilingenjörer, 4,5 hp 3-8 ORU-V5674
Elmaskiner, 3 hp 9-12 ORU-V5675
Lean och produktionsteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5676
Industriell marknadsföring och strategi, 7,5 hp 13-22 ORU-V2669
Reglerteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5677

Inför termin 8

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Datorbaserad kalkylering och redovisning för civilingenjörer, 15 hp 3-12 ORU-V2670
Industriell logistik, 15 hp 13-22 ORU-V2671

Inför termin 10

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi, 30 hp 3-22 ORU-V5678

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address