Ekonomiprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp under höstterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2634

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2645
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 13-22 ORU-V3663

Alternativt

   
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2604

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, 15 hp 3-12 ORU-V2645
Data Mining and Business Analytics, 15 hp 13-22 ORU-V2646

Alternativt

   
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp
Förkunskapskrav: 18,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.
3-22 ORU-V2636


Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-V2607
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2608
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 3-7 ORU-V2609
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 8-12 ORU-V2610
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp 3-12 ORU-V2612
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-V2611

Du som läser mot revisor kan välja nedanstående kurser. Observera att de endast ges på vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Handelsrätt, 15 hp 3-12 ORU-V3664
Beskattningsrätt, 15 hp 13-22 ORU-V3665

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2637

Under vårterminen 2022 går kursen på engelska.

Detta är den rekommenderade studiegången. Examenskravet för en ekonomie kandidatexamen omfattar dock inte kurser i statistik och juridik utan kräver följande:

Ekonomie kandidatexamen
90 hp enligt ovan i företagsekonomi eller nationalekonomi. Om huvudområdet är företagsekonomi krävs 30 hp i nationalekonomi. Om huvudområdet är nationalekonomi krävs 30 hp i företagsekonomi. Därutöver läses 60 hp valfria kurser.

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address