Förskollärarprogrammet

Inför termin 2 (välj alla tre)

Kurs Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik I, 15 hp 3-12 ORU-V1650
Förskolepedagogik II, 7,5 hp 13-17 ORU-V7690
Förskolepedagogik IIIa, 7,5 hp 18-22 ORU-V5679

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning förskola, 30 hp 3-22 ORU-V1651

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik IX, 15 hp 3-12 ORU-V5680
Förskolepedagogik X, 15 hp 13-22 ORU-V1652

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address