Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3

Inför termin 2 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska I, inriktning f-3, 15 hp 3-12 ORU-V1653
Praktisk naturvetenskap, inriktning f-3, 15 hp 13-22 ORU-V5681

Inför termin 4 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska F, inriktning f-3, 4,5 hp 3-7 ORU-V1654
Matematik F, inriktning f-3, 3 hp 3-7 ORU-V5682
Matematik I, inriktning f-3, 22,5 hp 8-22 ORU-V5683

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3, 15 hp 3-12 ORU-V1655
Samhällsorienterande ämnen, inriktning f-3, 15 hp 13-22 ORU-V1656

Inför termin 8

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning f-3, 15 hp 3-12 ORU-V1657
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Matematik, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 hp 13-22 ORU-V5684
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 hp 13-22 ORU-V1658

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address