Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6

Inför termin 2 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Svenska I, inriktning 4-6, 15 hp 3-12 ORU-V1659
Engelska I, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1660

Inför termin 4 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Engelska II, inriktning 4-6, 7,5 hp 3-7 ORU-V1661
Matematik I, inriktning 4-6, 22,5 hp 8-22 ORU-V5685

Inför termin 6 (välj båda)

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, 15 hp 3-12 ORU-V1662
Svenska II, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1663

Inför termin 8

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning 4-6, 7,5 hp 3-7 ORU-V1664
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska IV, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning 4-6, 7,5 hp 8-12 ORU-V1665
Svenska III, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning 4-6, 7,5 hp 8-12 ORU-V1666
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1667
Matematik, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V5686
Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, 15 hp 13-22 ORU-V1668

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address