Högskoleingenjör, Byggteknik

Inför termin 2

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Byggnadskonstruktion I, 7,5 hp 3-12 ORU-V5713
CAD- och ritteknik för byggingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5714
Byggteknik II, 7,5 hp 13-22 ORU-V5715
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5657

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Byggnaden som system I, 7,5 hp 3-12 ORU-V5716
Anläggningsteknik II, 7,5 hp 13-22 ORU-V5717
Projektarbete I för byggingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5718

 Inriktning Byggteknik

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Byggnadskonstruktion III, 7,5 hp 3-12 ORU-V5719

Inriktning Byggproduktion

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Byggproduktionsteknik III, 7,5 hp 3-12 ORU-V5720

Inför termin 6

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Lågenergibyggnader, 7,5 hp 3-12 ORU-V5721
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 13-22 ORU-V5722
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V2666
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5648
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp 3-12 ORU-V5665

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address