Högskoleingenjör, Datateknik

Inför termin 2

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5612
Elkretsteori, 7,5 hp 3-12 ORU-V5656
Objektorienterad programmering, 7,5 hp 13-22 ORU-V5609
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5657

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Datorteknik, 7,5 hp 3-12 ORU-V5608
Artificiell intelligens, 7,5 hp 3-12 ORU-V5614
System- och programvaruutveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5610
Realtidsprogrammering, 7,5 hp 13-22 ORU-V5615

Inför termin 6

Obligatorisk kurs (välj alla) Vecka Anm.kod
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V2666
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i datateknik, 15 hp 13-22 ORU-V5658
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5648
Programvarukvalitet, 7,5 hp 3-12 ORU-V5611

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address