Högskoleingenjör, Maskinteknik

Inför termin 2

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Mekanik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5659
Entreprenörskap och företagande för ingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V2666
Teknik och samhälle i utveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5657
Hållfasthetslära för högskoleingenjörer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5660

Inför termin 4

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Tillverkningsteknik, 7,5 hp 3-12 ORU-V5661
Geometrisk modellering och simulering, 7,5 hp 3-12 ORU-V5662
Formningsteknik, 7,5 hp 13-22 ORU-V5663
Produktutveckling, 7,5 hp 13-22 ORU-V5664

Inför termin 6

Obligatoriska kurser (välj båda) Vecka Anm.kod
Kvalitetsutveckling I, 7,5 hp 3-12 ORU-V5665
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp 13-22 ORU-V5666
Valbara (välj en) Vecka Anm.kod
Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning, 7,5 hp 3-12 ORU-V5650
Optimering för högskoleingenjörer, 7,5 hp 3-12 ORU-V5648

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address