Kandidatprogram i samhällsanalys

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, 30 hp 3-22 ORU-V1698

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V1638

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Teori och samtida samhällsproblem, 30 hp 3-22 ORU-V1699

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, 30 hp 3-22 ORU-V1639

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik för samhällsanalytiker, 30 hp 3-22 ORU-V1700

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address