Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Kammarmusik

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp 3-22 ORU-V4662
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form II,
15 hp
3-22 ORU-V4663

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik IV, 15 hp 3-22 ORU-V4664
Musikalisk gestaltning, Musikens material och form IV,
7,5 hp
3-22 ORU-V4665

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4655
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4656
Musikalisk gestaltning, Ensemble: Orkesterarbete I,
7,5 hp
3-22

INSTÄLLD

Musikalisk gestaltning, Ensemble: Orkesterarbete II,
7,5 hp
3-22 ORU-V4667
Brukspiano I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4657
Brukspiano II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4658
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning 3-22  

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete,
kandidatkurs, 15 hp
3-22 ORU-V4659
Musikalisk gestaltning, Kammarmusik VI, 7,5 hp 3-22 ORU-V4668

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4655
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4656
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 3-22 ORU-V4661
Musikalisk gestaltning, Ensemble: Orkesterarbete I,
7,5 hp
3-22 INSTÄLLD
Musikalisk gestaltning, Ensemble: Orkesterarbete II,
7,5 hp
3-22 ORU-V4667
Brukspiano I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4657
Brukspiano II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4658
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address