Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Komposition

Inför termin 2

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp 3-22 ORU-V4669
Musikalisk gestaltning, Musikteori II, 15 hp 3-22 ORU-V4670

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Komposition IV, 15 hp 3-22 ORU-V4671
Musikalisk gestaltning, Musikteori IV, 7,5 hp 3-22 ORU-V4672

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4655
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4656
Brukspiano I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4657
Brukspiano II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4658
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Inför termin 6

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Självständigt arbete,
kandidatkurs,15 hp
3-22 ORU-V4659
Musikalisk gestaltning, Komposition VI, 7,5 hp 3-22 ORU-V4673

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4655
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4656
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne III, 7,5 hp 3-22 ORU-V4661
Musikalisk gestaltning, Individuellt biämne IV, 7,5 hp 3-22 ORU-V4674
Brukspiano I, 7,5 hp 3-22 ORU-V4657
Brukspiano II, 7,5 hp 3-22 ORU-V4658
Annan valbar kurs från www.oru.se/utbildning    

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address