Kulinarisk kock- och måltidskreatör

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Kulinariskt hantverk I,
22,5 hp
3-22 ORU-V6610
Måltidskunskap och värdskap, Estetisk gestaltning,
7,5 hp
9-13 ORU-V6611

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Verksamhetsförlagd
utbildning med självständigt arbete, 30 hp
3-22 ORU-V6612

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Molekylär gastronomi,
15 hp
3-12 ORU-V6613
Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete,
kandidatkurs, 15 hp
13-22 ORU-V6601

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address