Läkarprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Organ, cell och molekyl II, 30 hp 3-22 ORU-V8600

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 3, 30 hp 3-22 ORU-V8601

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 4, 30 hp 3-22 ORU-V8602

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 5, 27 hp 3-20 ORU-V8603
Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet, 15 hp 21-22 ORU-V8604

Inför termin 6

Kursen Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet, 15 hp (som började termin 5) fortsätter vecka 15-22.

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 6, 18 hp 3-14 ORU-V8605

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 7, 30 hp 3-22 ORU-V8606

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 8, 30 hp 3-22 ORU-V8607

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Medicinsk temakurs 9, 30 hp 3-22 ORU-V8608

Inför termin 10

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Självständigt arbete, 30 hp 3-22 ORU-V8609

Inför termin 11

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Komplexa medicinska problem, 30 hp 3-22 ORU-V8610

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address