Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi, Arbetsterapi

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 4

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete – Magister, 15 hp 3-22 ORU-V7002

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address