Masterprogram i finansiell ekonomi

Inför termin 2

Du som läser nationalekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V2640
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 hp 13-17 ORU-V2642
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 hp 18-22 ORU-V2643

Du som läser företagsekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V2640
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 hp 13-17 ORU-V2622
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 hp 18-22 ORU-V2623

Inför termin 4

Du som läser nationalekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2639

Du som läser företagsekonomisk ingång ska välja:

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp 3-22 ORU-V2615

Om du läser en valfri termin kan du välja verksamhetsförlagd utbildning, antingen 10 eller 20 veckor:

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2661
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2662
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2663
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2664

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address