Masterprogram i företagsekonomi

Vårterminen 2022 kan du välja att läsa avancerade teorikurser i företagsekonomi, skriva en uppsats på avancerad nivå eller utnyttja din valfria termin. För mer information se www.oru.se/kurser

Du som läser mot en profil och ska skriva individuell uppsats söker ORU-V2665, Företagsekonomi, Självständigt arbete II, avancerad nivå, 30 hp vecka 3-22. Denna uppsats kräver Vetenskaplig analys, 7,5 hp och Företagsekonomisk samhällsanalys, 7,5 hp.

Du som läser mot revisor kan välja nedanstående kurser. Observera att de två sistnämnda endast ges på vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 13-22 ORU-V3663
Handelsrätt, 15 hp 3-12 ORU-V3664
Beskattningsrätt, 15 hp 13-22 ORU-V3665

Om du har en valfri termin kvar så kan du söka Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, antingen 10 eller 20 veckor.

Kurs Vecka Anm.kod
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 3-22 ORU-V2661
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 13-22 ORU-V2662

Programmet består av tre terminer på avancerad nivå och en termin med helt valfria kurser. Kurserna du kan välja bland hittar du på universitetets webbplats. Vill du följa den rekommenderade studiegången hänvisar vi till programmets utbildningsplan.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address