Matematikerprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik, praktik och estetik, 1,5 hp 3-22 ORU-V5647
Flervariabelanalys, 9 hp 3-12 ORU-V5637
Kombinatorik, 6 hp 3-12 ORU-V5636
Analysens grunder, 7,5 hp 13-22 ORU-V5639
Matematisk modellering och problemlösning, 6 hp 13-22 ORU-V5638

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik, praktik och estetik, 1,5 hp 3-22 ORU-V5647
Linjär algebra II, 7,5 hp 3-12 ORU-V5641
Optimering, 7,5 hp 3-12 ORU-V5640
Beräkningsmatematik I, 6 hp 13-22 ORU-V5642
Differentialekvationer, 7,5 hp 13-22 ORU-V5643

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp 3-22 ORU-V5646
Beräkningsmatematik II, 7,5 hp 3-12 ORU-V5644
Fallstudier i beräkningsmatematik, 7,5 hp 13-22 ORU-V5645

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address