Metoder inom medicinsk diagnostik, Klinisk laboratoriemedicin

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, avancerad nivå, Tillämpad laboratoriemetodik, 
15 hp
3-22 ORU-V7679

Inför termin 4

Om du vill avsluta med magisterexamen väljer du examensarbete nedan.

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete, 15 hp 3-22 ORU-V7613

Alternativt valfri kurs 15 hp på avancerad nivå.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address