Musik, kultur och medier

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, Populärmusikforskning - medier,
mediering och medialisering, fortsättningskurs, 30 hp
3-22 ORU-V4642

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, Musikestetik och musikpsykologi, 30 hp 3-22 ORU-V4643

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Musikvetenskap, Vetenskapsteori och självständigt arbete, 30 hp 3-22 ORU-V4644

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address