Personalvetarprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Personalarbete I, 22,5 hp 3-17 ORU-V1691
Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp 18-22 ORU-V1692

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 3-22 ORU-V1693

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp 3-17 ORU-V3680
Genus, mångfald och organisation, 7,5 hp 18-22 ORU-V1694

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp 3-22 ORU-V1695

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Personalarbete II, 15 hp 3-12 ORU-V1696
Personalarbetets praktik, 15 hp 13-22 ORU-V1697

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address