Psykologprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs II, 30 hp 3-22 ORU-V3640

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs III, 30 hp 3-22 ORU-V3641

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs IV, 30 hp 3-22 ORU-V3642

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs V, 30 hp 3-22 ORU-V3643

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VI, 30 hp 3-22 ORU-V3644

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VII, 30 hp 3-22 ORU-V3645

Inför termin 8

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs VIII, 30 hp 3-22 ORU-V3646

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Psykologisk temakurs IX, 60 hp 3-2 ORU-V3647

Inför termin 10

Ingen ny kurs ska sökas inför termin 10. Fortsättningsregistrering på Psykologisk temakurs IX, 60 hp kommer att genomföras i samband med terminsstart.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address