Röntgensjuksköterskeprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Radiografi, Strålningsfysik, teknik och projektionslära,
15 hp
3-22 ORU-V7675
Medicin, Sjukdomslära med farmakologi, 15 hp 3-22 ORU-V7676

Inför termin 4

Kursen Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning, 15 hp (som började termin 3) fortsätter vecka 3-7.

Kurs Vecka Anm.kod
Radiografi, Tillämpad metodik I, 15 hp 8-17 ORU-V7677
Omvårdnadsvetenskap, Akut och svårt sjuk patient, 7,5 hp 18-22 ORU-V7678

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address