Sjuksköterskeprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Klinisk medicin I, 15 hp 3-22 ORU-V7653
Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande
omvårdnad och hälsopsykologi, 15 hp
3-22 ORU-V7654

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I
samt informatik, 22,5 hp
3-22 ORU-V7655
Medicin, Klinisk medicin II, 7,5 hp 3-22 ORU-V7656

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och
vetenskaplig metod, 7,5 hp
3-7 ORU-V7652
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II,
kommunikation och lärande, 22,5 hp
8-22 ORU-V7657

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Hälsofrämjande arbete samt
psykisk ohälsa, 15 hp
3-12 ORU-V7658
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandidat, 15 hp 13-22 ORU-V7659

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III,
arbetsledning, teamarbete och yrkesroll, 15 hp
3-12 ORU-V7660
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad IV samt
geriatrisk och palliativ vård, 15 hp
13-22 ORU-V7661

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address