Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori
och forskningsmetodik - akutsjukvård, 7,5 hp
3-12 ORU-V7666
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad
inom akutsjukvård, 7,5 hp
13-22 ORU-V7667

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot akutsjukvård, 15 hp 3-22 ORU-V7668

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address