Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Du har platsgaranti till 15 hp per termin eftersom programmets takt är halvfart. Anmäl dig därför till 15 hp.

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik - ambulanssjukvård, 7,5 hp 3-12 ORU-V7663
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Omvårdnad inom ambulanssjukvård, 7,5 hp 13-22 ORU-V7664

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 hp 3-22 ORU-V7665

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address