Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns och 
ungdomars hälsa och ohälsa, inriktning elevhälsans
medicinska insatser, 7,5 hp
3-22 ORU-V7672
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå,
Sjukdomstillstånd och funktionshinder, 7,5 hp
3-22 ORU-V7673
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete
med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och
ungdom, 15 hp
3-22 ORU-V7674

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address