Sport management

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott, Sport management i praktiken, 30 hp 3-22 ORU-V7630

Inför termin 4 kan du bland annat välja

Kurs Vecka Anm.kod
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V1612
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs,
30 hp
3-22 ORU-V1613
Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp 3-22 ORU-V2600
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 3-22 ORU-V2604

Inför termin 6 kan du bland annat välja 

Kurs Vecka Anm.kod
Samma som under termin 4    
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs,
30 hp
3-22 ORU-V1614
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp
och annan valfri kurs inom området 3-22
3-22 ORU-V2607

Kurser i rättsvetenskap inför termin 4 och 6

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp 3-22 ORU-V3678

Detta är en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att söka alla kurser som ges som fristående kurser (under förutsättningen att du är behörig). För mer information, kontakta studievägledare.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address