Systemvetenskapliga programmet

För dig som vill läsa Informatik, systemutveckling, fortsättningskurs

Kurs Vecka Anm.kod
Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs, 7,5 hp 3-7 ORU-V2625
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs, 7,5 hp 8-12 ORU-V2626
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs, 7,5 hp 13-17 ORU-V2627
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs, 7,5 hp 18-22 ORU-V2628

För dig som vill läsa Informatik, systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs

Kurs Vecka Anm.kod
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs, 30 hp
Observera att denna kurs kräver annan behörighet.
3-22 ORU-V2629

Programmet är ett fritt program, men har en rekommenderad studiegång som du hittar i programmets utbildningsplan. Se även över ditt kursval så att du uppfyller examenskraven.
För mer information, se www.oru.se/kurser

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address