Bevakning, väktare och tillträde till universitetets lokaler

Bevakning och väktare

Bevakning av våra campusområden sköts av Securitas. Avtalet omfattar rondering och utryckning vid inbrottslarm. Avtalet med Securitas omfattar även åtgärder utanför arbetstid som universitetets säkerhetsenhet inte kan hantera. Exempel på åtgärder är dörröppning och trygghetsskapande åtgärder. För att komma i kontakt med väktare utanför arbetstid kontakta

  • Securitas Kundcenter 019-324 325.

Vid eventuella oklarheter rörande universitetets avtal med Securitas - be Securitas  att kontakta universitetets kontaktperson.

Tillträde till universitetets lokaler

För att få tillträde till universitetets lokaler då entréerna är låsta behöver du ett universitetskort. Detta kort använder du även för att få tillträde till respektive institutions datasalar som vanligtvis är tillgängliga mellan 07.30 - 22.00 alla dagar. Universitetskortet används även för att få tillträde till specialsalar, lab, musikstudios etcetera. Respektive institution styr tillträdet till dessa salar.

Övernattning i universitetets lokaler är inte tillåten!

Du hittar mer information om universitetskortet på universitetskortets sida och i Studenttjänster . Till exempel var du kan hämta kortet och hur du aktiverar det.