Stöld och hittegods

Förebygg stölder

Tillfället gör tjuven. Så även på universitetet där det årligen sker ett antal stölder. Det absolut enklaste sättet att undvika stölder är att inte lämna stöldbegärlig egendom obevakad. Lämna inte kvar din dator i föreläsningssalen eller i grupprummet då du går och fikar och lämna inte kvar värdesaker i jackfickan eller väskan då du inte har dem under uppsikt. Om du har saker som du inte vill bära runt under dagen kan du använda de förvaringsboxar som finns placerade i varje hus på Campus.

Även cyklar är stöldbegärlig egendom. Var noga med att låsa fast cykeln och använda lås av bra kvalitet.

Om du skulle utsättas för en stöld ska du alltid göra en polisanmälan.

Hittegods

Hittegods är saker som har kommit ur ägarens/innehavarens besittning. Saken kan exempelvis vara borttappad eller stulen. Om du hittar ett föremål ska du lämna in det till Infocenter i Långhuset eller lämna in det till polisens hittegodsavdelning. Om du förlorat något ska du vända dig till Infocenter och/eller polisens hittegodsavdelning.