Våld och hot

Vid alla former av akuta hot ring 112!

Hot och våld kan vara fysiskt eller psykiskt betingat. En persons känsla av att vara hotad är en tillräcklig grund för att universitetet ska behandla händelsen med största allvar.

När våld och hot drabbar enskilda, såväl studenter som anställda, finns det rutiner och en beredskap att hantera den uppkomna situationen. Om du som student skulle bli utsatt, eller få vetskap om att någon annan utsatts, för våld, hot om våld eller på annat sätt hotats ska du vända dig till din institution, till exempel till prefekt eller studievägledare eller till studentkåren.

Det ska också understrykas att det i våld- och hotsituationer alltid är angeläget att göra en polisanmälan.