Störandefall

Störandefall är när en student stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, eller att studenten stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, till exempel en träningsmiljö på sjukhuset. De kan även innefatta hot eller våld även om sådant primärt ska hanteras av polisen.

Störandefall kan vara följande:

  • En student försöker aktivt stoppa undervisningen i ett specifikt ämnesområde eller förstör laboratorieutrustning.
  • En student har sin mobiltelefon i jackfickan vid salstentamen, den ringer och stör övriga studenter och studenten stänger inte av ljudet utan ignorerar telefonen trots tillsägelser. Detta kan även vara fråga om ett fuskfall.
  • Andra fall kan vara att en student inte följer de ordningsregler som meddelats vid skriftliga prov och vägrar rätta sig efter tillsägelse av vakt.
  • En student som vägrar att visa upp vilka hjälpmedel den tagit med sig till en salstentamen eller liknande kan regelmässigt anses störa eller hindra prov eller verksamheten.
  • Brottsliga förfaranden kan i många fall medföra att verksamheten störs eller hindras och kan ibland hanteras som disciplinärenden men är framförallt en sak för polisen och den som ansvarar för den fysiska säkerheten på universitetet.