Vilseledande fuskfall

Det vanligaste fuskfallet är att en eller flera studenter plagierar (kopierar) text, det vill säga imiterar eller kopierar någon annans text eller arbete och framställer materialet som sitt eget. Det kan vara exempelvis hela eller delar av en text, en bild eller ett diagram. Man kan jämföra agerandet med att stjäla någon annans röst och/eller idé.

Utöver plagiat är det även vanligt att studenter samarbetar på ett sätt som inte är tillåtet enligt instruktionerna eller att en student använder fusklappar, mobiltelefon eller andra otillåtna hjälpmedel vid en salstentamen.

Fuskfall kan vara följande:

 • Att låta någon annan göra mer avancerade språkgranskningar kan vara vilseledande. Om någon annan går igenom en hel text, korrigerar felstavningar, grammatik och uppbyggnad kan det anses vara vilseledande för läraren som inte får en tydlig bild av vad studenten faktiskt själv kan prestera.
 • Att använda text eller annan media från böcker, hemsidor, artiklar, andra studenters arbeten m.m. utan att referera/citera korrekt.
 • Felcitering
 • Att använda för mycket av andra personers arbete, även om man citerat/refererat på rätt sätt.
 • Att skicka in någon annans arbete som sitt eget.
 • Att ta med sig/använda otillåtna böcker, papper, anteckningar, miniräknare eller andra hjälpmedel under tenta.
 • Att ha med sig otillåtna anteckningar i böcker som du får använda under en tentamen.
 • Att ha mobiltelefonen på sig under tenta (oavsett om den är avstängd eller inte).
 • Att samarbeta på uppgifter som ska göras enskilt.
 • Att dela med sig av sitt individuella arbete till andra innan deadline.
 • Att skicka in uppgifter som du köpt/fått av någon annan.
 • Att skriva ditt namn på uppgifter/arbeten som du knappt eller inte alls hjälpt till att skriva, att skriva någon annans namn på en uppgift de inte skrivit eller att skicka in uppgifter i någon annans namn.
 • Att ändra i uppgifter efter att du har skickat in dem för bedömning.
 • Att fabricera data, statistik, intervjuer eller liknande material.