Kursvärderingar

Som student har du rättigheten att framföra dina synpunkter på och erfarenheter av en kurs genom en kursvärdering. Kursvärderingarna är viktiga för kvalitets- och utvecklingsarbetet vid universitetet. Du ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Örebro universitet sammanställer kursvärderingen och institutionens kursanalys i en rapport, som sedan finns tillgänglig i lärplattformen (Bb Learn).

Kursvärdering på webben

Samtliga studenter får, via e-post och ett anslag i lärplattformen, en länk till en digitalt formulär för kursvärdering. 

En sammanställning av kursvärderingsresultatet (exkl. svaren på fritextfrågorna) och institutionens kursanalys publiceras i lärplattformen. Om det inte kommer upp någon sammanställning i lärplattformen beror det på att ingen har svarat på kursvärderingen.

Kursvärderingen kan kompletteras med andra former av värdering, t ex i lärplattformen, i pappersform eller via fokussamtal.

Kursansvarig informerar studenterna om resultatet av föregående kursvärdering vid introduktionen nästa gång kursen ges.