Kursvärderingar

Som student har du rättigheten att framföra dina synpunkter på och erfarenheter av en kurs genom en kursvärdering. Kursvärderingarna är viktiga för kvalitets- och utvecklingsarbetet vid universitetet. Du ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Örebro universitet sammanställer kursvärderingen och institutionens kursanalys i en rapport, som sedan finns tillgänglig på Studenttjänster.

Kursvärdering på webben

Samtliga studenter får, via mail,  en länk till en digitalt formulär för kursvärdering. Utskicket görs på måndagen i sista kursveckan och du har möjlighet att svara under två veckor.

Femte veckan efter kursens slut hittar du en sammanställning av kursvärderingsresultatet (exkl. svaren på fritextfrågorna) och institutionens kursanalys i Studenttjänster. Om det inte kommer upp någon sammanställning i Studenttjänster beror det på att ingen har svarat på kursvärderingen.

Kursvärderingen kan kompletteras med andra former av värdering, t ex på Bb Learn (Blackboard), i pappersform eller via fokussamtal.

Kursansvarig informerar studenterna om resultatet av föregående kursvärdering vid introduktionen nästa gång kursen ges.