Studentinflytande

Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen vid Örebro universitet.

Studenter vid Örebro universitet har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Studentrepresentanter utses av Örebro studentkår, som driver studenters intressen i frågor kring utbildning och studentliv. I varje kurs utses kursrepresentanter som är en länk mellan kursdeltagare, studentkåren och universitetet.

I policyn för studentinflytande kan du läsa mer om hur studentinflytandet fungerar.

Studentombud

Inom Örebro studentkår finns ett studentombud som arbetar med att hjälpa dig om du har problem med din utbildning, till exempel om du upplever att du blivit orättvist behandlad.

Telefon: 019-676 23 54, 0709-39 99 21. E-post: This is an email address