Ny kårsektion för internationella studenter

Anna Olsenius på campus.

Nexus – det är namnet på Örebro studentkårs nya sektion. Den ska arbeta för att skapa en bättre studietid för internationella studenter vid Örebro universitet.

– Genom Nexus kommer vi säkerställa att alla internationella studenter representeras på ett hållbart vis genom den gemensamma studentrösten. Det är ett naturligt steg i studentkårens internationaliseringsarbete och det ska bli både kul och spännande att se hur den nya kårsektionen utvecklas och etablerar sig på campus, säger Anna Olsenius, ordförande för Örebro studentkår.

Örebro studentkår utökas alltså med en kårsektion och kommer från och med 1 juli bestå av tio sektioner. Tidigare har de internationella studenterna främst hört hemma i föreningen ESN.

Beslutet om att inrätta den nya kårsektionen Nexus togs vid ett extrainsatt fullmäktigesammanträde den 20 maj 2024 och beslutet gäller inledningsvis från och med 1 juli 2024 till och med 15 oktober 2024. Detta eftersom inrättandet av en ny kårsektion kräver en stadgeändring vilket innebär att beslutet behöver genomgå två fullmäktigesammanträden för att fastställas permanent.

Nexus kommer representera samtliga inresande internationella studenter på grund- och avancerad nivå vid Örebro universitet.

Text: Emil Kihlgård
Foto: Emil Kihlgård