Anmälan till examinationstillfällen i kurs som väsentligt förändrats eller upphört

 

Alla uppgifter du behöver för att fylla i formuläret nedan finns i utskicket som du har fått från din institution.

Anmälan till examinationstillfällen

Med anmälan samtycker jag till att mina uppgifter i anmälningsformuläret hanteras av Örebro universitet. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta den institution som anmälan gäller.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och gällande dataskyddslagstiftning.