Tentamensschema

För dig som är nuvarande student

Du kan se alla dina tentamina i ditt kursschema, som du hittar i Studenttjänster.

För dig som släpar med en kurs

Om du släpar med en kurs och inte har tillgång till ett kursschema kan du söka ut ett tentamensschema i KronoX. Nedanför finns scheman uppdelat per institution.

Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Institutionen för Naturvetenskap och teknik

Institutionen för Medicinska vetenskaper

Institutionen för Hälsovetenskaper

Restaurang- och hotellhögskolan

Handelshögskolan

Musikhögskolan

Alla institutioner