Våra tentamenssalar

Örebro universitet har sex tentamenssalar:

  • två salar i Långhuset (L001 och L003)
  • två salar i Teknikhuset (T225 och T143)
  • två salar (Ruter och Spader), Se Mazemap

Hitta tentamenssalarna

Sök gärna fram salarna i Mazemap i god tid innan din tentamen ges så att du hittar dit!

Var på plats i tentamenssalen 30 minuter innan tentamen startar. Då många ska skriva tentamen samtidigt kan det ibland uppstå kö in till tentamenssalen vilket kan försena starten av tentamen.

I tentamenssalarna

Våra tentamenssalar är nötfria. Det innebär att du inte får ta med någon form av nötter in i salarna.

I och intill salarna finns det skåp att låsa in sina tillhörigheter i under skrivningen. Alla saker måste låsas in. Om du ska skriva i L001 och L003 måste du ha med ett eget hänglås. 

Kom ihåg att mobiltelefonen ska stängas av helt (inte bara flygplansläge) och läggas i skåpet. En påslagen mobiltelefon kan resultera i en fuskanmälan.

Du får endast ta med dig ditt tentamenskvitto hem. Vid digital tentamen skickar du ditt kvitto till din e-postadress.

Salarna Spader och Ruter

Salarna ligger i byggnaden som du hittar strax väster om busshållplatsen Universitetsplatsen. Salarna ligger 2 trappor upp och det finns hiss.

På de andra våningsplanen i byggnaden finns det kontor. Tänk därför på att hålla ner ljudnivån i trapphuset.

Parkering

Vid Spader och Ruter

Det finns begränsade parkeringsplatser intill huset. Några av platserna är reserverade för kontorshyresgästerna. Övriga parkeringar är öppna för allmänheten. Parkeringstaxan är i dagsläget 15 kr för 45 min och 40 kr för 24 timmar. Priserna kan komma att ändras. Parkeringsautomaterna tar inte kontanter.

Cykelparkering finns.

Vid övriga salar

Det finns ett flertal parkeringsplatser på campus. Den stora parkeringen framför Långhudet är närmast alla salar. Taxan är just nu 20 kr för ett dygn. Priserna kan komma att ändras. 

Cykelparkering finns utspridda över hela campus.