Våra tentamenssalar

Örebro universitet har sex tentamenssalar:

  • två salar i Långhuset (L001 och L003)
  • två salar i Teknikhuset (T225 och T143)
  • två salar i Klövernhuset (Ruter och Spader)

Hitta tentamenssalarna

Sök gärna fram salarna i Mazemap i god tid innan din tentamen ges så att du hittar dit!

Var på plats i tentamenssalen 30 minuter innan tentamen startar. Då många ska skriva tentamen samtidigt kan det ibland uppstå kö in till tentamenssalen vilket kan försena starten av tentamen.

I tentamenssalarna

Våra tentamenssalar är nötfria. Det innebär att du inte får ta med någon form av nötter in i salarna.

I och intill salarna finns det skåp att låsa in sina tillhörigheter i under skrivningen. Alla saker måste låsas in. Kom ihåg att lämna nycklen i skåpet när du skrivit klart.

Kom ihåg att mobiltelefonen ska stängas av helt (inte bara flygplansläge) och läggas i skåpet. En påslagen mobiltelefon kan resultera i en fuskanmälan.

Du får endast ta med dig ditt tentamenskvitto hem. Vi digital tentamen skickar du ditt kvitto till din e-postadress.

Salarna Spader och Ruter

Salarna ligger i byggnaden som är märkt Klövern strax väster om Campus. Salarna ligger 2 trappor upp och det finns hiss.

På de andra våningsplanen i byggnaden finns det kontor. Tänk därför på att hålla ner ljudnivån i trapphuset.

Parkering

Det finns begränsade parkeringsplatser intill huset. Några av platserna är reserverade för kontorshyresgästerna. Övriga parkeringar är öppna för allmänheten. Parkeringstaxan är i dagsläget 15 kr för 45 min och 40 kr för 24 timmar. Priserna kan komma att ändras. Parkeringsautomaterna tar inte kontanter.

Cykelparkering finns.

För frågor kring tentamenssalar eller övriga frågor gällande tentamina vänligen kontakta tentamensadministrationen.