Variabeldata adressering

Variabeldata - Namnskyltar - Adresser - Numrering

Ibland behöver man trycksaker med en dynamisk unik information på varje tryckexemplar.
T.ex. namn, numrerade biljetter, adresser, klockslag, priser eller bilder.

Här är ett enkelt exempel ”Namnskyltar för en konferens”. 
Namnskyltarna är personliga och visar namn och vilken skola personen representerar.
Beställaren lämnar två filer. En fil med layout och en fil med data i ett kalkylblad t.ex. Excel.

Excellista (data)
Bild på hur en adresslista ser ut i Excel

Fil utan namn och skola
Bild som visar hur filen ser ut innan namnskylten är klar

Färdiga namnskyltar
Bild som visar hur färdiga namnskyltar kan se ut