Licentiat

Licentiat (vetenskaplig uppsats)

För den vetenskapliga uppsatsen (Licentiatuppsats) finns inte något statsbidrag att lämna till doktoranden för tryckning/kopiering, på det sätt som gäller för doktorsavhandling.

När det gäller tryckning av Licentiat är det upp till institutionen och doktoranden själva att bestämma hur trycksaken ska se ut samt hur många exemplar som skall tryckas.

Det finns alltså inget krav på hur uppsatsen ska se ut i tryckt form. Det är fritt fram att använda sig av mallen som finns för doktorsavhandlingar men dock ges ingen support från oss.

Normalt brukar Licentiatuppsatser tryckas antingen som ett kompendie i A4-format inbundet i plastmapp, eller om man önskar som en bok i format 157x223 mm.

Om boktryckning önskas så vill vi ha in filerna som färdiga PDF:er. Om eventuella delarbeten skall monteras ihop så behöver vi klara instruktioner hur det ska se ut. Vi sammanställer ett korrektur på inlagan och omslaget för godkännande innan tryck. Omslaget bestämmer man själv hur det ska se ut/alternativt hjälper vi till att göra omslaget i en befintlig mall, ser ut som ett avhandlingsomslag fast med blå rygg istället.

ISBN används normalt sett inte på Licentiatuppsatser. Om verket skall ingå i en serie (Örebro Studies in ...) kan ISSN användas om sådant finns. Institutionen/doktoranden uppger själv vilken serie det handlar om, serienummer och ev. vilket ISSN (se nedan) den har. Vi har endast koll på de serier där doktorsavhandlingar ingår.

Om boktryckning önskas så lämnar vi offert på detta. Observera att vi tar betalt för det jobb vi gör med korrekturframställning, omslag samt ev. originalarbete. Vi vill ha tydlig fakturaadress med ev. referenskod i samband med beställningen.

ISSN anger nummer på en hel serie, och är därmed samma för alla böcker i den aktuella serien. Från den 1 juli 2008 tilldelas inte längre ISSN till serier. De serier som redan fått ISSN före 2008-07-01 behandlas som tidigare. Utgivarna ska fortsätta använda ISSN-numren tills serierna upphör eller byter titel.