Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskargrupper inom lärarutbildningen

Fyra människor i arbetsmöte med datorer och genomgång på whiteboard-tavla

Många forskargrupper på universitetet bedriver forskning som är relevant för skola och lärarutbildning. Här kan du läsa mer om våra forskargrupper.