Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskargrupper inom lärarutbildningen

Fyra människor i arbetsmöte med datorer och genomgång på whiteboard-tavla

Många forskargrupper på universitetet bedriver forskning som är relevant för skola och lärarutbildning. Här kan du läsa mer om våra forskargrupper.

Louise Sund

Nya forskningsmedel för global rättvisa

Louise Sund, forskare i pedagogik, har fått 6 miljoner kronor för ett projekt om undervisning i globala rättvisefrågor.

Bild på Sara Frödén och Örebro universitet

Hållbarhetspris till förskola genom praktiknära forskning

En förskola i Laxå har tilldelats priset Årets hållbara förskola. Sara Frödén berättar mer om forskningsprojektet här.

Karin Alnervik

Månadens forskare: Karin Alnervik

Månadens forskare i oktober är Karin Alnervik, lektor i pedagogik. Läs mer på Pedagog Örebros forskarsida.

Josefine Karlsson till vänster och skolbarn med lärare till höger på bilden

Digital läskompis förbättrar elevers läsförståelse

Forskaren Josefine Karlsson har utvecklat ett digitalt läromedel för att hjälpa lärare att öka elevers läsförståelse.

Marie Öhman

Månadens forskare: Marie Öhman

Månadens forskare i maj är Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap. Läs mer på Pedagog Örebros forskarsida.

Foto på Ásgeir Tryggvason

Månadens forskare: Ásgeir Tryggvason

Varje månad presenteras en av våra forskare av Pedagog Örebro. Först ut är Ásgeir Tryggvason, lektor i pedagogik.

Ungdomar i demonstation för miljön

Didaktisk modell för hållbart engagemang

Ny artikel om undervisning i miljö och hållbarhet av Johan Öhman och Louise Sund i forskargruppen ESERGO.