Lärarutbildning vid Örebro universitet

Internationella möjligheter

Vill du få internationella erfarenheter, och öka din interkulturella kompetens inför ditt kommande arbete som lärare?

Läs om lärarstudenten Carolina som gjort VFU i Spanien!

Att spendera tid i ett annat land ger inte bara kunskaper och erfarenheter för ditt kommande yrke, ett internationellt utbyte ger också möjlighet till en personlig utveckling. När du genomför en del av din utbildning i ett annat land får du också möjlighet att fördjupa din interkulturella kompetens. 

Som lärare kommer du att arbeta i en verksamhet där du möter elever, föräldrar och kollegor med olika kulturell bakgrund. Du kommer att arbeta med barn och ungdomar som växer upp i en allt mer globaliserad värld. Att ha kunskap om interkulturella processer är därför av stor vikt för dig som blivande lärare.

För dig som studerar på något av våra lärarprogram kan det finnas olika möjligheter till internationellt utbyte under din studietid. Du kan till exempel ansöka om en utbytesplats för en hel termin, eller ansöka om stipendier för att kunna skriva ditt självständiga arbete utomlands. Ytterligare en väg att göra ett internationellt utbyte är att göra någon av dina VFU-perioder i ett annat land.

Har du frågor internationella möjligheter inom något av våra lärarprogram?
Välkommen att kontakta studievägledarna vid Lärarutbildningens kansli: studievagledning.lararprogram@oru.se

Du kan också läsa mer om internationella möjligheter för studenter på Örebro universitet på Internationella kontorets hemsida

Vill du få litteraturtips, lyssna på intervjuer och samtal om internationalisering?  Välkommen att ta del av materal från satsningen Lärarstudent 2.0 med tema internationalisering från våren 2021.

Även UHR har samlat information om internationella möjligheter för studenter generellt på sin hemsida utbyten.se