Lärarutbildning vid Örebro universitet

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Ett handslag mellan två händer

Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för RUC, informerar om höstens didaktiska nätverksträffar och fortbildningar i handledarskap samt en ny mentorsutbildning.

Universitetets didaktiska nätverk

Under hösten erbjuder RUC – Regionalt utvecklingscentrum 14 didaktiska nätverksträffar med olika inriktningar och för olika målgrupper. Då presenteras och diskuteras skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med nätverksträffarna är att skapa kontakter och dela kunskaper och erfarenheter.

Läs mer om höstens nätverksträffar

Fördjupning i handledarskap

RUC erbjuder under hösten fortbildning för regionens förskollärare och lärare som vill fördjupa sina kunskaper i sitt handledarskap. Det är en del av den kompetensutveckling som Örebro universitet erbjuder förskollärare och lärare som handleder lärarstudenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Örebro universitet erbjuder för närvarande följande fortbildningar: Introduktion till handledning, Handledarutbildning och Fördjupning i handledarskap. Intresset för dessa fortbildningar visade sig vara stort och platserna fylldes snabbt.

Läs mer om fördjupning i handledarskap

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Örebro universitet är ett av elva lärosäten som med start hösten 2021 kommer att erbjuda Skolverkets Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod. Denna utbildning är en del av det planerade professionsprogrammet för lärare.

Läs mer om mentorsutbildningen

/Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för RUC - Regionalt utvecklingscentrum