Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

I en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar är ditt eget musikskapande i fokus. Erfarna lärare med konstnärlig bredd samt samarbete med professionella ensembler inom olika genrer hjälper dig att förverkliga dina visioner.

En lärare skriver på tavlan.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna kammarmusik, jazz/pop och musikproduktion.

Denna utbildning är för dig som vill vara med och skapa framtidens musik, där fokus ligger på din konstnärliga och hantverksmässiga utveckling. Utbildningen präglas av en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar. Programmet ger dig stora möjligheter att skapa musik inom din egen stil då den genremässigt är bred. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på utveckling av ditt musikskapande i projekt och workshops med ensembler inom olika repertoarområden. Tack vare ett unikt samarbete med Svenska Kammarorkestern samt med professionella kammarensembler och professionella storband, kan du få möjlighet att höra dina kompositioner framförda av toppklassensembler.

Lärarna har alla ett stort konstnärligt och pedagogiskt kunnande och kommer att ge dig de verktyg du behöver för att frigöra din kapacitet som kompositör.

De sex terminerna genomsyras av kurserna Komposition 1-6 med fokus på ditt eget skapande. Parallellt med dessa studeras under de första fyra terminerna kurserna

Musikteori 1-4 med olika moment, som understöder ditt yrkeskunnande som t.ex. satslära, akustik och entreprenörskap. Dessa avlöses sista läsåret av konstnärlig forskningsförberedelse och ett avslutande självständigt arbete. Dessutom består programmet av möjlighet till valbara kurser, där du kan forma delar av utbildningen

efter eget intresse.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition, 180 hp

I kurserna i Komposition som löper under termin 1-6 ligger tyngdpunkten på individuell undervisning kring din egen konstnärliga utveckling främst riktat mot de olika kompositionsprojekten. Under sista året har du möjlighet att specialisera dig inom en inriktning av komponerande som du är särskilt intresserad av.

I kompositionskurserna ingår även studier i kontrapunkt, instrumentation, samt arrangering för olika besättningar inom olika genrer. Genom studier i notation får du ökad beredskap för att genom notbilden kommunicera med musiker och sångare i de olika projekten.

Kompositionsseminarierna är tillfällen då kompositionsstudenter i alla årskurser träffas där du får träffa olika lärare med en bred kompetens inom olika repertoarområden. Här diskuteras alltifrån särskilda verk till olika estetiska utgångspunkter för komponerande.

Kurserna i Musikteori omfattar moment som ger ytterligare redskap för din utveckling som kompositör.
I momentet Gehör och satslära studeras under termin 1-2 det musikaliska hantverket främst ur ett historiskt perspektiv, samt träning i färdigheten att uppfatta och återge musikaliska förlopp.
Genom studier i musikhistoria får du perspektiv på hur musiken och komponerandet har förändrats genom tiderna.

I kurserna Musikteori 3-4 under andra året ligger tyngdpunkten på musikalisk form och analys. Dessutom tillkommer momentet Musikerns omvärld som förbereder dig för ditt kommande yrkesliv med bl.a kunskaper i musikjuridik och färdigheter i entreprenörskap.

Utrymme till fritt valda kurser finns under termin 3-6, där du kan bredda eller fördjupa din utbildning med stora möjligheter till egen utformning av innehållet.

Sista året ägnas även åt konstnärlig forskningsförberedelse samt det avslutande självständiga arbetet, där du fördjupar dig inom en konstnärlig frågeställning och dokumenterar din konstnärliga process.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 4

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Simon Schierup

Anmälningskod ORU-49401

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen ger förutsättningar för att kunna arbeta professionellt som kompositör samt behörighet till fortsatta studier på masternivå inom musikområdet.

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.mh@oru.se

Erika Hammarberg

Jag är kompositör, musikteoripedagog och pianist och skriver gärna musik för storband och klassisk blandad kör. Jag gillar den akustiska världen med akustiska instrument och tycker väldigt mycket om bra melodier, rytmiskt och formmässigt bus och feta ackord. Men även treklanger är fint!

I mitt jobb gillar jag att få möta studenten utifrån var hen befinner sig och hoppas där i stunden kunna skicka med eller inspirera till nästa steg i den kreativa processen.

På min privata hemsida hittar du mer information om mina konstnärliga projekt:www.erikahammarberg.se

Mitt motto är: “If it's important you'll find a way. If it's not, you'll find an excuse.” Läs mer om Erika här!

 

Anders Ekman

Jag undervisar i komposition och musikteori och har en förkärlek för elektronisk musik och orkestermusik. Jag skriver i olika stilar, både konstmusik och populärmusik, och gillar blandningen – när genrer och intryck kan smitta av sig och skapa nya uttryck. Att experimentera tycker jag är en av de viktigaste delarna av att växa musikaliskt och jag uppmanar alltid mina studenter att våga prova! Läs mer om Anders här!

 

Peter van Tour

tonsättare och musikforskare

Jag är nederländsk tonsättare och musikforskare med masterstudier i musikpedagogik, musikvetenskap och musikteori. Sedan jag år 1990 flyttade till Sverige, var jag med och grundade Gotlands Tonsättarskola i Visby, tillsammans med bl a tonsättaren Sven-David Sandström.

Under de senaste 20 åren och har jag ägnat mig framför allt åt förnyelse av musikteoriämnena. Som ett led i det skrev jag bl a en doktorsavhandling vid Uppsala Universitet år 2015 (under titeln “Counterpoint and Partimento) som handlade om den praktiskt orienterade kompositionspedagogiken i Neapel under sena 1700-talet.

I Örebro har jag utvecklat en uppskattad distanskurs i samarbete med Svenska Kammarorkestern som heter “Score Studies”, där man studerar musik utifrån partitur och där vi besöker repetitioner och konserter som en del av kursen. Du kan hitta mer om mina publikationer, mina kompositioner, och mina föreläsningar på min hemsida: www.vantour.se. Läs mer om Peter här!

Övriga lärare inom komposition

Hans Balstedt
Tebogo Monnakgotla
Simon Schierup

Här hittar du mer information om lärare inom musikalisk gestaltning

Musikhögskolans samarbete med Norrbotten Big Band

Musikhögskolan har sedan ett antal år ett unikt samarbete med ett av världens allra främsta storband – Norrbotten Big Band. Samarbetet utgår från regelbundna workshops/clinics med storbandets musiker och föreläsningar/seminarier med Norrbotten BB-aktuella kompositörer. Musikhögskolans kompositionsstudenter ges dessutom möjlighet att komponera för Norrbotten Big Band och jazz/pop-studenter ges chans att spela och repetera både med storbandets olika sektioner såväl som med hela Norrbotten Big Band. 

Under hösten -22 genomförde Musikhögskolan, tillsammans med Norrbotten Big Band och jazzklubben Örebro Jazz & Beyond, ett symposium med titeln ”Morgondagens Storband”. Symposiet innefattade bland annat spännande presentationer av ny storbandsmusik signerad Genevieve Artadi och Ann-Sofi Söderkvist samt ett flertal workshops.

Linnea Landström skriver musik vid sitt piano.

”Vi komponerade musik på hög nivå för professionella musiker”

Fin stämning, stor frihet och genreöverskridande. Så beskriver kompositören Linnea Landström det konstnärliga kandidatprogrammet med inriktning mot komposition på Musikhögskolan i Örebro.
– Vi hade ett otroligt fint samarbete med professionella orkestrar och storband, säger hon.

Aramis Silvereke

Aramis vill arbeta med filmkomposition

Varför sökte du Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning komposition?
Örebro universitet var inte mitt förstahandsval. Men efter att jag hade gjort mitt antagningsprov på Musikhögskolan i Örebro blev jag intresserad av att börja plugga här. Studiemiljön är helt perfekt och lärarna är kompetenta. Dessutom finns det utrymme för egna projekt, vilket jag är mycket nöjd med.

Vad är det bästa med ditt program?
Utbildningen ger mig möjlighet att bli en duktig kompositör med en bred grund, samtidigt som jag får möjlighet att utforska mitt personliga uttryck. Fokus ligger på kompositionsteknik, musikteori – och att komponera egna stycken i olika stilar och sättningar inom bland annat storband, stråkkvartetter och orkester.

Programmet har gett mig möjlighet att träffa likasinnade människor som jag har startat olika projekt med, vilket är viktigt inom musikbranschen.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Kreativt, kompetent och utforskande.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro är en mycket fin stad och studentstad – vilket märks för att det finns många intressanta mötesplatser. Det finns parker, caféer, restauranger, klubbar, konsthallar, ett slott och diverse spännande affärer. Två favoriter är Boulebar och Prison Island. Örebro är en perfekt cykelstad. Universitet ligger endast tio minuter med cykel från centrum. Blir man trött på studiemiljön finns flera naturreservat och Hjälmaren bakom hörnet.

Vad har du för framtidsplaner?
Min plan är att bli kompositör på heltid, gärna inom filmkomposition. Jag har alltid haft en passion för film och dramaturgi. Redan som liten började jag att analysera filmer och dess soundtrack. Efter min examen vid Örebro universitet är mitt mål söka till ett masterprogram i filmkomposition. En dröm hade varit att träffa Ryuichi Sakamoto som bland annat har skrivit musik till filmerna Babel, The Revenant och Merry Christmas Mr. Lawrence. I framtiden skulle det vara kul att skriva musik till filmer som till exempel Shape of water vilket är en amerikansk romantisk fantasyfilm.

Tips till blivande studenter?
Var kreativ under studietiden och starta egna projekt. Jag har startat flera projekt utanför studierna vilket har varit både kul och lärorikt. Sätt i tid och fokusera på att utforska och experimentera.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.