Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition, 180 hp

Starttermin: Hösten 2022 (öppen)

I en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar är ditt eget musikskapande i fokus. Erfarna lärare med konstnärlig bredd samt samarbete med professionella ensembler inom olika genrer hjälper dig att förverkliga dina visioner.

Närbild orkester
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna kammarmusik, jazz/rock och musikproduktion.

Denna utbildning är för dig som vill vara med och skapa framtidens musik, där fokus ligger på din konstnärliga och hantverksmässiga utveckling. Utbildningen präglas av en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar. Programmet ger dig stora möjligheter att skapa musik inom din egen stil då den genremässigt är bred. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på utveckling av ditt musikskapande i projekt och workshops med ensembler inom olika repertoarområden. Tack vare ett unikt samarbete med Svenska Kammarorkestern samt med professionella kammarensembler och professionella storband, kan du få möjlighet att höra dina kompositioner framförda av toppklassensembler.

Lärarna har alla ett stort konstnärligt och pedagogiskt kunnande och kommer att ge dig de verktyg du behöver för att frigöra din kapacitet som kompositör.

De sex terminerna genomsyras av kurserna Komposition 1-6 med fokus på ditt eget skapande. Parallellt med dessa studeras under de första fyra terminerna kurserna

Musikteori 1-4 med olika moment, som understöder ditt yrkeskunnande som t.ex. satslära, akustik och entreprenörskap. Dessa avlöses sista läsåret av konstnärlig forskningsförberedelse och ett avslutande självständigt arbete. Dessutom består programmet av möjlighet till valbara kurser, där du kan forma delar av utbildningen

efter eget intresse.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition, 180 hp

I kurserna Komposition ligger tyngdpunkten på individuell undervisning kring din egen konstnärliga utveckling främst riktat mot de olika kompositionsprojekten. Men i momentet hantverksstudier övas också olika kompositionstekniker som en färdighetsträning i den konstnärliga gestaltningen.

Verkstudier och estetikdiskussioner sker under seminarier och föreläsningar, där du får träffa olika lärare med en bred kompetens inom olika repertoarområden. Här får du ökad medvetenhet om din konstnärliga röst i ett vidare perspektiv.

Kurserna Musikteori 1-2 omfattar moment som ger ytterligare redskap för din utveckling som kompositör.

Genom studier i musikhistoria får du perspektiv på hur musiken och komponerandet har förändrats genom tiderna.

I Satsläramomentet studeras det musikaliska hantverket främst i ett historiskt perspektiv.

I momentet Akustik och digitala verktyg får du genom ljudtekniken förståelse för de akustiska förutsättningarna för hur vi uppfattar ljud och musik.

Momentet Gehör och auditiv analys ger dig ökad färdighet att uppfatta och beskriva musikaliska byggstenar och förlopp.

Genom studier i notation och instrumentkännedom får du ökad beredskap för att genom notbilden kommunicera med musiker och sångare i de olika projekten.

I kurserna Musikteori 3-4 under andra året ligger tyngdpunkten på musikalisk form och instrumentation i analys och praktiskt arbete. Momentet Musikerns omvärld förbereder dig för ditt kommande yrkesliv med bl.a kunskaper i musikjuridik och färdigheter i entreprenörskap.

Utrymme till fritt valda kurser finns under termin 3-6, där du kan bredda eller fördjupa din utbildning med stora möjligheter till egen utformning av innehållet.

Sista året ägnas åt konstnärlig forskningsförberedelse samt det avslutande självständiga arbetet, där du kan fördjupa dig och ge en sammanfattande dokumentation av dig själv som konstnär.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 4

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Simon Schierup

Anmälningskod ORU-49202

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov.

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen ger förutsättningar för att kunna arbeta professionellt som kompositör samt behörighet till fortsatta studier på masternivå inom musikområdet.

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Hans Balstedt
Anders Ekman
Staffan Hedin
Tebogo Monnakgotla
Simon Schierup

Här hittar du mer information om lärare inom musikalisk gestaltning

Linnea Landström skriver musik vid sitt piano.

”Vi komponerade musik på hög nivå för professionella musiker”

Fin stämning, stor frihet och genreöverskridande. Så beskriver kompositören Linnea Landström det konstnärliga kandidatprogrammet med inriktning mot komposition på Musikhögskolan i Örebro.
– Vi hade ett otroligt fint samarbete med professionella orkestrar och storband, säger hon.

Aramis Silvereke

Aramis vill arbeta med filmkomposition

Varför sökte du Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning komposition?
Örebro universitet var inte mitt förstahandsval. Men efter att jag hade gjort mitt antagningsprov på Musikhögskolan i Örebro blev jag intresserad av att börja plugga här. Studiemiljön är helt perfekt och lärarna är kompetenta. Dessutom finns det utrymme för egna projekt, vilket jag är mycket nöjd med.

Vad är det bästa med ditt program?
Utbildningen ger mig möjlighet att bli en duktig kompositör med en bred grund, samtidigt som jag får möjlighet att utforska mitt personliga uttryck. Fokus ligger på kompositionsteknik, musikteori – och att komponera egna stycken i olika stilar och sättningar inom bland annat storband, stråkkvartetter och orkester.

Programmet har gett mig möjlighet att träffa likasinnade människor som jag har startat olika projekt med, vilket är viktigt inom musikbranschen.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Kreativt, kompetent och utforskande.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro är en mycket fin stad och studentstad – vilket märks för att det finns många intressanta mötesplatser. Det finns parker, caféer, restauranger, klubbar, konsthallar, ett slott och diverse spännande affärer. Två favoriter är Boulebar och Prison Island. Örebro är en perfekt cykelstad. Universitet ligger endast tio minuter med cykel från centrum. Blir man trött på studiemiljön finns flera naturreservat och Hjälmaren bakom hörnet.

Vad har du för framtidsplaner?
Min plan är att bli kompositör på heltid, gärna inom filmkomposition. Jag har alltid haft en passion för film och dramaturgi. Redan som liten började jag att analysera filmer och dess soundtrack. Efter min examen vid Örebro universitet är mitt mål söka till ett masterprogram i filmkomposition. En dröm hade varit att träffa Ryuichi Sakamoto som bland annat har skrivit musik till filmerna Babel, The Revenant och Merry Christmas Mr. Lawrence. I framtiden skulle det vara kul att skriva musik till filmer som till exempel Shape of water vilket är en amerikansk romantisk fantasyfilm.

Tips till blivande studenter?
Var kreativ under studietiden och starta egna projekt. Jag har startat flera projekt utanför studierna vilket har varit både kul och lärorikt. Sätt i tid och fokusera på att utforska och experimentera.